Nöjda medarbetare inte nog (SvD)

Enligt författarna finns det inget samband mellan hur nöjd medarbetaren är och hur nöjd kunden är. Tänka sig att ingen tänkt på detta tidigare.. Vår studie visar att måttet Nöjd medarbetar-index (NMI) är konstant över tid, oavsett vilken myndighet medarbetaren jobbar på eller hur myndigheten presterar gentemot sina kunder. Medarbetare på Arbetsförmedlingen, som enligt Svenskt […]

Continue reading →